Toplotna pumpa monoblok vazduh/voda FERROLI Omnia M 30kw

1,288,500.00 рсд

 

 

 

 

 

Доступно као наруџбина на захтев

Шифра производа: 3796 Категорије: , , Ознаке: , , ,

Opis proizvoda

Toplotna pumpa monoblok vazduh/voda FERROLI Omnia M 30kw

OMNIA M 3.2 je novi asortiman razdvojenih toplotnih pumpi Full Inverter R32 preduzeća Ferroli.
Asortiman predviđa jednu Spoljnu Jedinicu na kojoj je srce rashladnog kola, od kompresora do ventilatora, sa razmenjivačem toplote sa strane
vazduha i koja je povezana sa cevima rashladnog gasa prema Unutrašnjoj Jedinici.
Unutrašnja Jedinica sadrži srce hidrauličnog kola generatora sa svim glavnim unapred ugrađenim komponentama, kao što je cirkulaciona pumpa
visoke efikasnosti i ekspanzioni sud na način da se omogući bezbednost i u isto vreme praktična i brza ugradnja.

Bezbednost i sigurnost

Razdvojena ugradnja uređaja OMNIA M 3.2, samo sa cevima za gas između spoljne i unutrašnje jedinice je sinonim za bezbednost u pogledu
bilo kojeg problema zamrzavanja, takođe na veoma niskim temperaturama (do – 25 °C) i u nedostatku struje.
Sve jedinice zadovoljavaju zahteve veoma zahtevnih zimskih i letnjih klimatskih uslova; u stanju su da proizvode toplu vodu do 65 °C, što ih čini
praktički idealnim za sve sisteme grejanja, nezavisno o tome da li se radi o radijantnim sistemima, ventil konvektorima ili radijatorima, uključujući
takođe i proizvodnju potrošne tople vode (PTV) putem spoljnog kotla.

Garancija za najniži nivo buke i duži vek trajanja

Novi koncept Full Inverter Ferroli korist DC inverter modulacije na 3 glavne energetske komponente uređaja, to jest na kompresoru, ventilatoru i
pumpi. Na taj način se omogućava prilagođavanje ispuštene snage i potanko praćenje termičkog opterećenja čime se korisniku omogućava veoma
visoka efikasnost i značajna štednja energije.
Takođe, koncept Full Inverter Ferroli garantuje nivoe buke koji su među najnižima na tržištu, zajedno sa izbegavanjem promena na mreži čime
se garantuje duži korisni vek komponenti.

Eco friendly

Spoljna Jedinica sadrži srce rashladnog kola, dok Unutrašnja Jedinica sadrži srce hidrauličnog kola.
Međusobno su povezane cevima za rashladni ekološki gas R32, koji nam je dozvolio da sjedinimo visoku efikasnost i smanjeno štetno
dejstvovanje na okolinu. Zahvaljujući njegovom potencijalu globalnog zagrevanja, GWP od 675, otprilike jedna trećina naspram GWP vrednosti
gasa R410a, pridonosi smanjenju ekvivalentnih emisija CO2 koji su glavni uzroci globalnog zagrevanja.
Toplotne pumpe koriste Spoljnu Jedinicu za preuzimanje toplote iz vazduha koji se nalazi van kuće i prenose ga prema vodi vašeg sistema kroz
razmenjivač toplote u Spoljnoj Jedinici. Iz tog razloga uspevaju da postignu ovako visoku efikasnost, koristeći na obnovljivi način energiju koja
je već prisutna u vazduhu van kuće.
Novi koncept Full Inverter Ferroli obavlja sve ostalo; sledi toplotna opterećenja na precizan način i bez uzaludnog trošenja (prilagođavanjem
kompresora, pumpe i ventilatora), uspeva da postigne još veću efikasnost i da garantuje značajno smanjenje računa za energiju, bez forsiranja
komponenti uređaja i sa veoma niskim nivoom buke.

 

KLASA A++: VEĆA EFIKASNOST

 • Asortiman monobloka OMNIA M 3.2 ima energetski razred A++ za
  proizvodnju vode na 55°C i A +++ za vodu proizvedenu na 35°C.
 • Kompaktna spoljna jedinica
 • Brza i jednostavna instalacija
Idealna kombinacija sa niskotemperaturnim sistemima

Asortiman OMNIA M 3.2 se lako može instalirati u kombinaciji sa
sistemima niske temperature (ventilator konvektori, radijatori, podno grejanje) kako bi se postigla maksimalna energetska efikasnost i
maksimalna kućna udobnost

MONOBLOK TOPLOTNA PUMPA OMNIA M 3.2

Interno uključuje sve hidrauličke komponente. Vodovodne cevi ulaze
iz ove jedinice, umesto vodova za rashladno sredstvo, što uveliko
olakšava i pojednostavljuje instalaciju.

REZERVOAR ECOUNIT F 1C

Ovaj rezervoar za skladištenje i snabdevanje potrošnom toplom
vodom pomaže u uštedi još više energije.

Preko izmenjivača toplote, toplotna pumpa se povezuje sa ovim
rezervoarom i zagreva vodu toplotnom energijom iz spoljnog
vazduha. Zahvaljujući kapacitetu od 200/500 litara, u stanju je
da obezbedi dovoljno tople vode za srednju/veliku porodicu, uz
minimalne troškove energije

VENTILATOR KONVEKTOR JOLLY TOP

Centrifugalni ventilator konvektor i jednosmerni motor bez četkica
visoke efikasnosti i vrlo niskim nivoom buke, malih dimenzija,
elegantnog dizajna koji omogućava integrisanje u bilo koji tip
nameštaja.

RADIJATOR VARESE NA NISKOJ TEMPERATURI

Varese HE niskotemperaturni radijatori nude visoku efikasnost u
kombinaciji s niskotemperaturnim sistemima kao što je aerotermija.
Oni su 3 puta brži od tradicionalnih radijatora i do 6 puta brži od
podnog grejanja. To štedi do 20% energije.

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA SA POSTOJEĆIM KOTLOM

OMNIA M 3.2 se može kombinovati i integrisati sa bilo kojim kotlom
koji je prisutan u sistemu. Kontrola uređaja, zasnovana na spoljnoj
temperaturi i potrebnim radnim uslovima, optimizuje proizvodnju
toplote za grejanje i PTV-e, koristeći uređaj sa najboljom efikasnosti.

PROIZVODNJA TOPLE VODE NA 65ºC PRI NISKIM
SPOLJNIM TEMPERATURAMA

Asortiman OMNIA M 3.2 može da isporučuje toplu vodu na 60°C
pri spoljnoj temperaturi do -15°C i na 40°C pri spoljnoj temperaturi
do -25°C, bez bilo kakvog grejača/dodatne opreme. Sa hladnim,
ali pozitivnim temperaturama (od + 5°C), OMNIA M 3.2 može da
proizvede toplu vodu do 65°C

ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA HIDRAULIČNIH KOMPONENTA BEZ
POTREBE DODAVANJA GLIKOLA.

U slučaju otkrivanja niskih spoljnih temperatura, aktiviraju se
cirkulaciona pumpa i električni grejač protiv smrzavanja pločastog
izmenjivača, čime se sprečava smrzavanje hidrauličkih komponenata.
Zato nema potrebe za dodavanjem glikola u sistem

SISTEM KONTROLE

 

 • MODBUS PROTOKOL. Može da bude interfejs sistemima BMS/BACS za automatizaciju i upravljanje.
 • HLAĐENJE I GREJANJE. Prilagođavanje Full Inverter tačno prati željene zadate vrednosti, sa mogućnosti podešavanja klimatske krive na toplo i hladno tako da se dodatno optimizuje potrošnja.
 •  PROIZVODNJA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV). Na poziv PTV sonde za Temperaturu,mašina se automatski prebacuje na sanitarni kotao sa željenom PTV zadatom vrednosti. Preusmerni trokraki ventil koji se isporučuje standardno.
 • ULAZ U INTELIGENTNU MREŽU (SMART GRID) SA FOTONAPONSKOG SISTEMA I SA MREŽE. Digitalni ulazi u Smart Grid za upravljanje ulazom sa fotonaponskog sistema i sa električne mreže. Oni omogućavaju optimizaciju potrošnje i troškova za potrošnju.
 •  ELEKTRIČNI OTPORNIK REZERVOARA PTV Električno integrisanje PTV služi kaointegrisanje za tretman za zaštitu od legionele ili kao rezervni izvor u slučaju anomalije.
 •  FAST ACS. Prednost proizvodnji PTV-a na način da kotao dosegne podešenu zadatu vrednost u što kraćem vremenu.
 •  FUNKCIJA ZA ZAŠTITU OD LEGIONELE. Omogućava da se podese sedmični ciklusi zaštiteod legionele.
 • TIHI REŽIM. Smanjuje frekvenciju kompresora i brzinu ventilatora na način da se osetno smanjuje buka. Može da se programira na više vremenskih perioda.
 • UKLJ./ISKLJ. sa spoljnog kontakta. Uključivanje i isključivanje preko spoljnog kontakta (na primer termostata zone).
 •  TOPLO/HLADNO sa spoljnih kontakata. Signal za komutaciju leto/zima koji dolazi sa spolja (naprimer termostat zone).
 •  FUNKCIJA EKO. Zadata vrednost namenjena za rad u ekološkom, „Eko“ režimu. Može da sepodesi sa dnevnim vremenskim periodom.
 •  ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA. Rad u toplom sa toplotnom pumpom sa cirkulacionom pumpom UKLJUČENOM i eventualnim električnim pojačavačem

NOVI KONCEPT CRP I CONNECT CRP ZONA

Interfejs na mašini lako komunicira sa novim pametnim sistemima Connect CRP, koji mogu da upravljaju sa najviše 8 termostata (7 Connect CRP
Zone + 1 Connect CRP koji ima sve funkcije hronotermostata) podeljenih u 2 zone, jedna direktna i jedna mešana.

Connect CRP je najnoviji daljinski upravljač i dostupan je preko APPLIKACIJE, za sisteme iOS i za sisteme Android
Upravljač Connect CRP Zone je Termostat zone koji komunicira preko RF-a sa upravljačem Connect CRP.
MOŽE da se stavi u klasičnu kutiju 502, il da se ostavi samostalan na njegovim praktičnim nožicama za oslanjanje na stol.

CENE SE DOBIJAJU NA UPIT.
Toplotna pumpa vazduh voda OMNIA M 3.2 22-30 kW prednosti:
♦ Kompletan asortiman OMNIA M 3.2 ima energetski razred A++ za proizvodnju vode na 55°C i A +++ za vodu proizvedenu na 35°C.
♦ WiFi konekcija, upravljanje preko aplikacije
♦ Budući da je to monoblok jedinica (ima samo spoljašnju jedinicu) troškovi i vreme instalacije su znatno smanjeni. Međusobno povezivanje rashladnog sredstva između jedinica nije potrebno (ceo rashladni krug je u spoljašnjoj jedinici). Čak nije potrebno ni uspostaviti vezu za dovod goriva (gas ili ulja) niti izbaciti odvod dimnih gasova. Uz to, uređaj uključuje sve hidrauličke elemente potrebne za ispravnu i brzu vezu sa hidrauličkim sistemom grejanja i STV (sanitarnom toplom vodom).
♦ Toplotna pumpa vazduh voda OMNIA M 3.2 može da proizvode vodu do 60°C i može se koristiti u sistemima podnog grejanjaventilatorskim konvektorima (FAN COIL), radijatorima i za indirektnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo (STV) preko eksternog bojlera (nije obezbeđen).
♦ Toplotna pumpa OMNIA M 3.2 se može kombinovati i integrisati sa bilo kojim kotlom koji je prisutan u sistemu. Kontrola uređaja, zasnovana na spoljnoj temperaturi i potrebnim radnim uslovima optimizuje proizvodnju toplote za grejanje i STV-a, koristeći uređaj sa najboljom efikasnosti.
♦ Jedinice se odlikuju visokom energetskom efikasnošću i niskim nivoom buke
♦ Sve jedinice se isporučuju sa temperaturnom sondom
(isporučuje se standardno, montira je instalater) za rezervoar tople vode za domaćinstvo (STV) i sa sondom za spoljnu temperaturu vazduha (već instalirana na jedinici) koja služi za ostvarivanje kontrole klime u režimima grejanja i hlađenja.
Sve jedinice su precizno izrađene i pojedinačno ispitane u fabrici. Instalacija zahteva samo električne i hidraulične veze.
♦ Hidraulični krug se nalazi u odeljku zaštićenom od strujanja vazduha radi pojednostavljivanja operacija održavanja. Opremljen je ecirkulacionom pumpom sa 3 brzine (DC motor bez četkica), prekidačem protoka vode, automatskim ventilom za vazduh, manometrom za vodu, ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom i filterom za vodu (isporučuje se kao standard, montira ga instalater). Pločasti izmenjivač toplote i sve hidraulične cevi su termički izolovani da bi se izbeglo stvaranje kondenzacije i smanjio gubitak toplote.
Kako radi toplotna pumpa?
Toplotna pumpa crpi energiju iz spoljnjeg vazduha, nakon čega se predaje sistemu grejanja u vidu toplotne energije.
Procedura je prilično jednostavna. Iz obnovljivog izvora (vazduh) energija ulazi u isparivač pumpe. Zatim kroz sistem cevi gas koji je preuzeo energiju ide u kompresor gde rastu pritisak i temperatura. Sledeći korak se dešava u zatvorenom sistemu izmenjivača u kome toplota gasa prelazi na sistem za grejanje ili hlađenje. Nakon što preda toplotu gas se vraća na svoju prvobitnu temperaturu i ponovo ide u isparivač kako bi proces počeo ponovo.
Da bi se voda u sistemu grejanja zagrejala, potrebna je znatno manja količina električne energije u odnosu na proizvedenu toplotnu energiju. Rezultat toga su drastično smanjeni računi za struju.
Šta predstavljaju COP i EER?
COP vrednost kod toplotnih pumpi predstavlja odnos trenutnog toplotnog učinka koji toplotna pumpa ostvaruje i trenutnog električnog učinka koji se konzumira u datom trenutku.
U slučaju toplotnih pumpi vazduh voda COP vrednost se kreće oko vrednosti 3, 4 pa čak i do 5, što nam govori da se u datom trenutku proizvodi toplotnu energiju koja je 5 puta veća od količine električne energije koja se koristi. Analogno tome EER vrednost predstavlja isti odnos u letnjem periodu, kada toplotna pumpa radi u režimu hlađenja. Vrednosti SCOP i SEER su uvedene da bi nam dale pregled za celu sezonu, pa su tako i proistekli nazivi sezonski COP i sezonski EER.
Šta je energetska efikasnost doma?
Biranje sistema grejanja sa toplotnom pumpom je odlična prilika za povećanjem energetske efikasnosti Vašeg doma, ali i njegove tržišne vrednosti.
Energetski pasoš zgrade rangira građevinske objekte po potrošnji električne energije, kao što su i električni kućni aparati rangirani po kategorijama u zavisnosti od toga koliko su energetski efikasni i obavezan je u Evropskoj uniji.
Prilikom korišćenja sistema sa obnovljivim izvorom energije savetuje se da na objektu postoji odgovarajuća toplotna izolacija kako bi se smanjili toplotni gubici u zimskom periodu, odnosno dobici toplote u letnjem periodu.
http://www.groupprotem.com/uploads/Toplotna%20pumpa%20Omnia%20T%20karakteristike.pdf

Dodatne informacije

Boja

Grejanje sanitarne vode

Marka

Rashladni fluid

Sirovina

, ,

Snaga