Servis elektro kotlova

UGRADNJA , POPRAVKA I SERVIS ELEKTRO KOTLOVA

Radimo kompletan asoritman usluga za elektro kotlove . Uz kotlove ugrađujemo i sobne termostate : dnevne , sedmodnevne , bežične i wi-fi . 

Neke od navedenih usluga kod servisa elektro kotlova :

 • Zamena elektro grejača
 • Zamena sigurnosnog ventila
 • Zamena radnog termostata
 • Zamena ekspanzione posude
 • Zamena elektro kontaktora
 • Zamena sigurnosnog termostata
 • Zamena automatskog  lončeta
 • Zamena termo manometra
 • Zamena staklenog osigurača 
 • Zamena kućišta staklenog osigurača
 • Zamena elektro prekidača
 • Zamena pip slavine
 • Zamena cirkulacione pumpe

GREJANJE NA ELEKTRO KOTAO KAO NAJČISTIJI VID GREJANJA

Elektro kotao kao što mi ime govori koristi električnu energiju za zagrevanje vode u sistemu , za to prebacivanje energije iz električne u toplotnu koriste se grejači koji mogu biti različitih snaga . Svaki grejač se sastoji iz više grejnih šipki . Elektro kotao je sličan sistemu električnog bojlera za sanitarnu vodu samo što je dosta manji pritisak i sistem je zatvoren . Pošto nema unutrašnjeg sagorevanja znači da nema ni čišćenja .