Ugradnja gorionika na pelet

Ugradnja gorionika na pelet

Vršimo ugradnju gorionika na pelet svih marki . U ponudi imamo i naše gorionike kompletne sa spremnikom  , ako već imate gorionik vršimo i samo ugradnju gorionika na pelet .

Prednosti peleta kao izbora grejanja

Prednost grejanja na  peleta je u energetskoj efikasnosti , lakom skladištenju , kontroli rada ...

Energetska efikasnost i kontrola rada

Kotao ili gorionik  na pelet pored njegovih standardnih kontrola rada se može povezati na sobni termostat . Povezivanjem na sobni termostat postižemo maksimalno iskorišćenje , jer kada se postigne željena temperatura na sobnom termostatu kotao ili gorionik prelazi na stanje mirovanja .  U stanju mirovanja potrošnja peleta je svedena na minimum , minimalna potrošnja peleta je održavanje plamena . Maksimalna iskorišćenost peleta postiže se dodavanjem kiseonika pri sagorevanju , samim tim količina pepela je 1% .

Šta je pelet?

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage ( 8% ). Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1% pepela. Zbog oblika i veličine lako se transportuju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grejanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobivamo gorenjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2.

   
Karakteristike Norm EN Jedinica mjere Vrednost
Prečnik 16127 mm 6+
Sadržaj vlage 14774-2 %ar 10
Sadržaj pepela 14775 %dry 1,1
Mehanička trajnost 15210-1 %ar 97,5
Prašina 15210 %ar 0,15
Aditivi   %dry 2
Net kalorijska vrijednost 14918 MJ/kgar o kWh/kgar 4,6
Gustina 15103 kg/m3 600
Azot 15104 %dry 0,5
Sumpor 15289 %dry <0,05
Hlor 15289 %dry <0,02
Arsen 15297 mg/kgdry <1
Cadmium 15297 mg/kgdry <0.5
Hrom 15297 mg/kgdry <10
Bakar 15297 mg/kgdry 10
Olovo 15297 mg/kgdry <10
Merkur 15297 mg/kgdry <0.1
Nikal 15297 mg/kgdry <10
Zink 15297 mg/kgdry <100
Ponasanje pepela prilikom topljenja CEN/TS 15370 °C 1100, 1260, 1480, 1490
preloader