Gasni Kotao Kombinovani Fasadni Vaillant VUW SOE 282/5-3 M-H PRO 28kw

137,000.00 рсд

Доступно као наруџбина на захтев

Шифра производа: 1148 Категорије: , , , Ознаке: , , , ,

Opis proizvoda

Gasni Kotao Kombinovani Fasadni Vaillant VUW 282 PRO

Zidni gasni kombinovani kotao
• Uređaj za grejanje i pripremu tople vode
• Kompaktne dimenzije, smanjene u odnosu na seriju “plus”
• Gorionik sa automatskom modulacijom
• Mikroprocesorska tehnologija s eBUS komunikacijom
• LC displej sa dijagnostičkim „DIA“ sistemom

atmoTEC/turboTEC pro
Gasni zidni kombinovani uređaji idelano su rešenje, kako za modernizaciju tako
i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, potrebno je malo
prostora za ugradnju, uređaj pruža udobnost etažnog grejanja i pripreme tople
vode.
Proizvode se isključivo kao kombi varijanta (grejanje + topla voda – VUW).
Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan rad.
Kombinujući ove uređaje sa odgovarajućim termostatom, udobnost grejanja
postaje još veća. U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak
(atmoTEC), kao i „fasadni“ uređaji sa sopstvenim vazduhodimovodnim
sistemom (turboTEC) koji pružaju veliku fleksibilnost prilikom izbora mesta
postavljanja.

Važne napomene za atmoTEC/turboTEC pro:
• gorionik sa automatskom modulacijom
• integrisana automatska dvostepena cirkulaciona pumpa
• „AquaSensor“ za konstantnu temperaturu tople vode nezavisno od
protoka
• rad uređaja sa minimalnim protokom od 1,5 l/min i pri pritisku
od 0,1 bar
• konstantni nadzor pritiska vode u sistemu grejanja
• osvetljeni LC displej sa digitalnim informaciono analitičkim sistemom
„DIA“
• smanjene dimenzije i težina

Priprema potrošne tople
vode s indirektno grejanim
rezervoarima

Kombinacija zidnog gasnog uređaja za grejanje atmoTEC/
turboTEC plus VU i rezervoara tople vode uniSTOR pruža
maksimalni komfor tople vode i snabdevanje više točećih
mesta istovremeno

 

Rezervoari uniSTOR VIH R

su stojeći cilindrični rezervoari koji
zavisno od zapremine imaju uvek na raspolaganju dovoljnu količinu odgovarajuće tople vode željene temperature.
Rezervoari su, kao i spiralni izmenjivač, sa strane sanitarne vode emajlirani i poseduju magnezijumsku anodu kao zaštitu od korozije. Moguće je priključiti recirkulaciju tople vode putem
originalnog pribora. Toplotna izolacija od ekološki prihvatljivog materijala obezbeđuje minimalne toplotne gubitke.

 

Zidni rezervoar uniSTOR VIH Q 75/2 B

dizajnom je potpuno prilagođen konvencionalnom zidnom gasnom uređaju za grejanje (VU). Moguće ga je postaviti levo ili desno pored
uređaja. Rezervoar je, kao i spiralni izmenjivač, sa strane
sanitarne vode emajliran i poseduje magnezijumsku anodu kao
zaštitu od korozije. Toplotna izolacija od ekološki prihvatljivog
materijala obezbeđuje minimalne toplotne gubitke.

 

Komfor tople vode kada i
koliko želite

Originalni pribor – rešenja
za savršen rad sistema

Vazduho-dimovodni sistemi

 

Koncentrični vazduho-dimovodni sistemi i odvojeni cevni sistem za dovod vazduha i odvod produkata sagorevanja omogućavaju veliku fleksibilnost pri postavljanju uređaja. Sistemi su sertifikovani i
osiguravaju besprekoran rad.

Hidraulički spojni set
Kombinacija uređaja za grejanje i indirektno
grejanog rezervoara tople vode za snabdevanje
više točećih mesta istovremeno zahteva adekvatan
hidraulički spoj. Vaillant u svojoj ponudi ima
setove za podfasadnu ili nadfasadnu instalaciju za
rezervoare zapremine do 150 litara.

Hidraulička skretnica
Za veće sisteme grejanja često se zahteva
hidrauličko odvajanje kruga proizvođača toplote od
kruga potrošača toplote. Vaillant u svojoj ponudi
ima hidrauličke skretnice sa protokom od 2 m3/h do
21,5 m3/h.

Gasni ventil
Za siguran rad gasnog uređaja svakako je
neophodan i odgovarajući gasni ventil. U zavisnosti

od vrste instalacije Vaillant u svojoj ponudi ima
ravne ili ugaone gasne ventile koji će uz sigurnost
upotpuniti vizuelni sklad gasne instalacije.

Recirkulacioni set
Ukoliko kućna vodovodna instalacija ima predviđen
vod za recirkulaciju, Vaillant u svojoj ponudi ima
originalni set za recirkulaciju koji će omogućiti da
topla voda iz akumulacionog rezervoara trenutno
bude na raspolaganju na točećim mestima.

Cevna grupa

 

Za sisteme grejanja sa više krugova grejanja neophodno je imati odgovarajuću cevnu grupu koja
će osigurati distribuciju toplote od proizvođača do potrošača toplote. Vaillant u svojoj ponudi ima više
modela cevnih grupa: sa i bez trokrakog ventila, sa visokoefikasnom cirkulacionom pumpom.

Vazduho-dimovodni sistemi
Fleksibilnost je naš izazov

Niko ne nudi toliko mogućnosti vazduho – dimovodnih sistema
za tzv. „fasadne uređaje“ kao Vaillant. Naš sertifikovan pribor
za vazduho – dimovode moguće je kao koncentričan sistem
montirati fiksnim cevima horizontalno ili vertikalno. Instalacija
uređaja moguća je u podrumu, potkrovlju ili stambenom
prostoru. Ukoliko sistem Ø 60/100 mm nije dovoljan kad je reč
o maksimalnoj dozvoljenoj dužini, korisna je alternativa prelazak
na sistem Ø 80/125 mm gde su maksimalne dužine znatno veće.
Koristeći se originalnim adapterom, moguće je razdvojiti
dovođenje vazduha od odvođenja produkata sagorevanja –
sistem Ø 80/80 mm. Ovo je rešenje od izuzetnog značaja u
objektima sa dotrajalim dimnjacima koji zahtevaju sanaciju.
Vaillant u ovom slučaju nudi opciju provođenja aluminijumske
cevi Ø 80 mm za odvođenje produkata sagorevanja kroz
postojeći dimnjak. Usis vazduha u tom slučaju se izvodi preko fasade ili iz stambenog prostora.

Važne napomene za vazduho-dimovodne sisteme:
• sertifikovan pribor za svaki ugradni zahtev
• koncentrične aluminijumske cevi prečnika
Ø 60/100 mm i Ø 80/125 mm za fiksnu horizontalnu
ili vertikalnu montažu
• sistem Ø 80/80 mm za rad sa paralelnim adapterom
(polaganje dimovoda u dimnjak Ø 80 mm)
• original priključak na LAS dimnjak Ø 60/100 mm
• jednostavno je prilagoditi dužinu, brza montaža.

Željena temperatura sa
nama je dečja igra

Osim što poseduje veliko iskustvo u razvoju inovativnih uređaja
za grejanje i pripremu tople vode, Vaillant već tradicionalno vodi
računa i o najstrože postavljenim zahtevima životnog komfora.
Sa ciljem da usavrši primenu svojih uređaja, Vaillant nudi
širok program regulatora vrhunskog dizajna sa jednostavnim i
preglednim rukovanjem i eBUS komunikacijom.

Za jednostavne sisteme grejanja – digitalni sobni termostat
Upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti od sobne temperature
moguće je putem sobnog termostata. sensoHOME VRT 380 je
digitalna verzija sobnog termostata sa mogućnošću vremenskog
programiranja sistema grejanja, pripreme potrošne vode i
recirkulacione pumpe.

Za potpuni komfor – atmosferski regulator

Upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti od spoljašnje
temperature moguće je putem atmosferskog regulatora
sensoCOMFORT VRC 720 (f). Po spoljašnjoj temperaturi i
prema odabranoj krivoj grejanja, automatika samostalno
određuje temperaturu polaznog voda sistema grejanja.
Navedeni regulator je moguće hidraulički proširiti
primenom odgovarajućih modula. Time se dobija regulator
za solar i više krugova grejanja.

Važne napomene za regulacije:
• upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti
od sobne ili spoljašnje temperature
• ujednačen koncept jednostavnog rukovanja za sve
tipove regulatora/sobnih termostata
• mogućnost vremenskog programiranja
• mogućnost hidrauličkog proširivanja
• individualni izbor mesta postavljanja kod bežičnih
varijanti regulatora/termostata
• eBUS komunikacija između regulatora/termostata i
uređaja za grejanje

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Boja

Fasadni-Dimnjački

Grejanje sanitarne vode

Kondezacioni/konvencionalni

Marka

Sirovina

Snaga