Акција!

Toplotna pumpa monoblok vazduh/voda FERROLI Omnia M 3.2 6kW

401,200.00 рсд

 

 

 

 

2 godine garancija

Доступно као наруџбина на захтев

Шифра производа: 1526 Категорије: , , Ознаке: ,

Opis proizvoda

Toplotna pumpa FERROLI vazduh/voda Omnia M 3.2 monoblok
monofazna 6 kW za grejanje i hladjenje

 

VAZDUŠNO GREJANJE SA
TOPLOTNOM PUMPOM

Prednosti koje nudi ova tehnologija

Aerotermija je energija budućnosti. Vazdušne toplotne pumpe kompanije Ferroli koriste čistu tehnologiju koja iz spoljašnjeg vazduha može
dobiti do 79% energije koja se isporučuje za udobnost kuće. Vazdušne toplotne pumpe su dizajnirane da obezbede hlađenje leti, grejanje
zimi i/ili potrošnu toplu vodu tokom cele godine.
Ove toplotne pumpe najnovije generacije s inverterskom tehnologijom i upotrebom ekološkog gasa kao što je R32 ne proizvode toplotu
sagorevanjem goriva, već jednostavno uz minimalnu potrošnju energije korišćenjem energije vazduha i prenose je u kuću.

 • DO KLASE A+++: VEĆA EFIKASNOST
  Asortiman OMNIA M 3.2 dostiže energetsku klasu A++ za
  proizvodnju vode na 55 °C i A+++ za vodu proizvedenu na 35 °C.
 • KOMPAKTNA SPOLJNA JEDINICA: VIŠE DOSTUPNOG PROSTORA Zahvaljujući usvajanju kompaktne jedinice male veličine,OMNIA M 3.2 se može lako postaviti van kuće (terasa, krov itd.)osiguravajući više raspoloživog prostora unutra.
 • BRZA I JEDNOSTAVNA INSTALACIJA                                                              Budući da je to monoblok jedinica, troškovi i vreme instalacije suznatno smanjeni. Međusobno povezivanje rashladnog sredstvaizmeđu jedinica nije neophodno (celo rashladno kolo je sadržano u opremi), nije potrebno čak ni napraviti vezu za dovod gasa ili goriva, niti napraviti dimne kanale za gasove sagorevanja. Pored toga, uređaj uključuje sve hidraulične elemente neophodne za pravilno i brzo povezivanje na sistem i PTV.
 • IDEALNA KOMBINACIJA SA NISKOTEMPERATURNIM SISTEMIMA

Asortiman OMNIA M 3.2 se lako može instalirati u kombinaciji sa sistemima niske temperature (ventilator konvektori, radijatori,podno grejanje) kako bi se postigla maksimalna energetska efikasnost i maksimalna kućna udobnost.

 • JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA SA POSTOJEĆIM KOTLOM
  OMNIA M 3.2 se može kombinovati i integrisati sa bilo kojim
  kotlom koji je prisutan u sistemu. Kontrola uređaja, na osnovu
  spoljne temperature i zahtevanih uslova rada, optimizuje
  proizvodnju toplote za grejanje i PTV.
 • PROIZVODNJA TOPLE VODE NA 60 ºC PRI NISKIM
  SPOLJNIM TEMPERATURAMA
  Asortiman OMNIA M 3.2 može da isporučuje toplu vodu na 60°C
  pri spoljnoj temperaturi do -15°C i na 40°C pri spoljnoj temperaturi
  do -25°C, bez bilo kakvog grejača/dodatne opreme.
 • FUNKCIJA PROTIV SMRZAVANJA ČAK I U ODSUSTVU GLIKOLA
  U slučaju otkrivanja niskih spoljnih temperatura, aktiviraju
  se cirkulaciona pumpa i električni grejač protiv smrzavanja
  pločastog izmenjivača, čime se sprečava smrzavanje hidrauličkih
  komponenata.

 • MONOBLOK TOPLOTNA PUMPA OMNIA M 3.2
  Interno uključuje sve hidrauličke komponente. Vodovodne cevi
  ulaze iz ove jedinice, umesto vodova za rashladno sredstvo, što
  uveliko olakšava i pojednostavljuje instalaciju.
 • REZERVOAR ECOUNIT F 1C
  Ovaj rezervoar za skladištenje i snabdevanje potrošnom toplom
  vodom pomaže u uštedi još više energije. Razvoj, komponente
  koje se koriste (visokokvalitetni emajlirani čelik), položaj različitih
  elemenata, svi doprinose optimizaciji energetske efikasnosti.
  Preko izmenjivača toplote, toplotna pumpa se povezuje sa ovim
  rezervoarom i zagreva vodu toplotnom energijom iz spoljnog
  vazduha. Zahvaljujući kapacitetu od 200/500 litara, u stanju je
  da obezbedi dovoljno tople vode za srednju/veliku porodicu, uz
  minimalne troškove energije. Asortiman kompanije Ferroli nudi i
  druge specifične kotlove za rad s toplotom pumpom u kombinaciji
  sa solarnim kolektorom kao i kotlovima.
 • VENTILATORSKI KONVEKTOR JOLLY TOP I
  Centrifugalni ventilator konvektor i jednosmerni motor bez četkica
  visoke efikasnosti i vrlo niskim nivoom buke, malih dimenzija,
  elegantnog dizajna koji omogućava integrisanje u bilo koji tip
  nameštaja.
 • VENTILATORSKI KONVEKTOR JOLLY PLUS 2
  Izuzetno kompaktan dizajn ventilatorski konvektor dubine samo
  13 cm. Zahvaljujući tangencijalnim ventilatorima napajanim
  visokoefikasnim inverterskim motorima bez četkica, ovaj
  ventilokonvektor nudi maksimalnu udobnost uz minimalnu buku.
  Takođe dostupan u plafonskoj i ugradnoj verziji.

OMNIA M 3.2: TOPLOTNA PUMPA SA
TIHIM, EFIKASNIM I EKOLOŠKIM DC
INVERTEROM

KARAKTERISTIKE
Ova serija toplotnih pumpi vazduh-voda sa ekološkim gasom R32 sa malim uticajem na životnu sredinu zadovoljava zimske i letnje potrebe za klimatizacijom stambenih i poslovnih sistema male i srednje snage.
Sve jedinice su pogodne za spoljašnju ugradnju i sposobne su da proizvode vodu do 60°C. Mogu se koristiti u rsistemima podnog grejanja, ventilator konvektora i radijatora za indirektnu proizvodnju potrošne tople vode (PTV) preko dodatnog akumulacionog bojlera.
Jedinice karakteriše upotreba DC invertor kompresora koji omogućava modulaciju isporučene snage i u kompletu su sa hidrauličkim kompletom koji se sastoji od svih osnovnih komponenti za brzu i sigurnu instalaciju.
Jedinice se odlikuju visokom energetskom efikasnošću i niskim nivoom buke koji im omogućavaju da se koriste kao jedan generator koji opslužuje sistem ili integrisan sa drugim izvorima energije kao što su električni grejači ili kotlovi u našim fabrički proizvedenim hibridima.
Sve jedinice se standardno isporučuju sa sondom za temperaturu vode u rezervoaru za PTV (koju montira montažer) i sa sondom za spoljnu temperaturu vazduha (koja je već instalirana na jedinici), kako bi se postigla klimatska regulacija u grejanju i hlađenju.
Sve jedinice su pažljivo izrađene i pojedinačno testirane u fabrici.
Za instalaciju su potrebni samo električni i vodovodni priključci. U sistemu se maksimalno 6 jedinica može povezati u kaskadu; jedna od njih će biti „MASTER (glavna)“, dok će druge biti „SLAVE (pomoćne)“ jedinice.

RASHLADNI KRUG
Sadržan je u jedinici za olakšavanje operacija održavanja, a
opremljeno je KOMPRESOROM sa Twin rotary (dvostrukim
rotacionim) DC INVERTER motorom koji obezbeđuje veću
dinamičku ravnotežu i smanjuje vibracije. Postavlja se na
gumene nosače protiv vibracija i omotava dvostrukim slojem
materijala koji apsorbuje zvuk radi smanjenja buke.

Kompresor je takođe opremljen grejačem ulja u karteru. Kolo je kompletirano
zalemljenim PLOČASTIM IZMENJIVAČEM toplote od
nerđajućeg čelika u kompletu sa grejačem protiv smrzavanja,
aksijalnim VENTILATOROM sa motorom bez četkica na
jednosmernu struju u kompletu sa sigurnosnim zaštitnim
rešetkama, rebrastim kalemom sa antikorozivnom obradom koji
se sastoji od bakarnih cevi i aluminijumskih rebara. Sve jedinice
su opremljene promenljivom regulacijom brzine ventilatora koja
omogućava rad sa niskim spoljnim temperaturama u hlađenju i
visokim spoljnim temperaturama u grejanju.

HIDRAULIČNI KRUG
Sadržan je unutar jedinice radi olakšavanja održavanja,
standardno je opremljen CIRKULACIONOM PUMPOM male
potrošnje sa jednosmernim motorom bez četkica, prekidačem
protoka vode, automatskom odzrakom, manometrom vode,
ekspanzionim sudom, sigurnosnim ventilom, filterom za vodu u
obliku slova Y (montira ga instalater). Pločasti izmenjivač toplote
i sve cevi hidrauličkog kruga toplotno su izolovane kako bi se
izbeglo stvaranje kondenzacije i smanjili gubici toplote.

DODATNI PRIBOR

ELEKTRIČNI POJAČIVAČ
Pogodan za unutrašnju instalaciju, sastoji se od električnog
otpornika umetnutog u kutiju od obojenog lima i kompletnog sa
električnom komandnom i kontrolnom pločom.
SONDA ZA TEMPERATURU
Isporuka sistema ili za solarnu integraciju/hibridni sistem
GUMENI ANTIVIBRACIONI NOSAČI
3 modela dimenzionisana na osnovu težine jedinice
REZERVOAR ZA SKLADIŠTENJE
Horizontalni 60 l, pogodan za višeslojnu instalaciju sa toplotnom
pumpom

SISTEM KONTROLE

Opšti sistem upravljanja omogućava nadzor svih funkcija sistema pretvarača i ispravan rad kompresora.

Takođe uključuje algoritme regulacije kroz unapred definisane klimatske krive koje kupac može da izabere, upravljanje
sanitarnim krugom, podešavanje vremenskih razdoblja za sprečavanje buke noću, signalizaciju alarma, sprečavanje blokade pumpe i integraciju sa spoljnim generatorima toplote.
Korisnički interfejs se sastoji od žičanog daljinskog upravljača koji omogućava upravljanje:

 • UPRAVLJANJE SA 2 ODVOJENE ZONE (DIREKTNA +
  MEŠOVITA)
  Jedinica može da upravlja pumpama obe zone i za dodatno
  mešanje plus ventilom za mešanje i sondom za temperaturu
  dovoda vode.
 • UPRAVLJANJE FOTONAPONSKIM SISTEMOM I “SMART GRID”
  Upravljanje fotonaponskim sistemom i funkcijom „inteligentne
  mreže“ (SMART GRID) garantuju 2 digitalna ulaza na PCB-u sa
  specifičnom operativnom logikom.
 • SISTEM GREJANJA I HLAĐENJA
  Jedinica se aktivira u toplom ili hladnom režimu, radi moduliranjem
  frekvencije kompresora da bi održala temperaturu proizvedene
  vode na zadatoj vrednosti koju je postavio regulator.
 • PROIZVODNJA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)
  Jedinica se aktivira u toplom režimu da bi se temperatura
  rezervoara PTV održala na zadatoj vrednosti. U polazu ka
  rezervoaru PTV treba umetnuti trosmerni preusmerni ventil (nije
  isporučen) i temperaturnu sondu (isporučena sonda).
 • DODATNI IZVORI ENERGIJE
  (kotao ili električni grejač) Ti se izvori mogu aktivirati u integraciji ili
  zameni toplotne pumpe tokom režima grejanja ili za proizvodnju
  PTV i u slučaju da toplotna pumpa ne radi.
 • UPRAVLJANJE KASKADOM OD VIŠE JEDINICA
  Mogućnost upravljanja do 6 jedinica u kaskadi (1 Glavna +
  5 Podređenih) čak i sa različitim snagama pomoću jednog
  regulatora povezanog na Glavnu (namenjeno proizvodnji PTV-e).
  U slučaju kvara jednog „slave (pomoćnog)“ uređaja, ostali mogu
  normalno da funkcionišu.
 • ELEKTRIČNI OTPORNIK PTV BOJLERA
  MOŽE se upravljati mogućim električnim otpornikom za
  integraciju/ ili rezervnim za funkciju zaštite od legionele.
 • BRZA PTV
  Ova funkcija se može aktivirati ručno, što omogućava davanje
  prvenstva potrošnoj toploj vodi dovođenjem rezervoara PTV napostavljenu vrednost što je brže moguće.
 • FUNKCIJA PROTIV LEGIONELE
  Moguće je podesiti nedeljne cikluse za zaštitu od legionele.
  Toplotna pumpa mora biti integrisana sa električnim grejačem
  bojlera PTV ili kotlom.
 • TIHI NAČIN RADA
  Postoje 2 nivoa prigušivanja zvuka koji ako su aktivni, prema
  vremenskom rasporedu, dovode do smanjenja maksimalne
  frekvencije kompresora i brzine ventilatora kako bi se smanjila
  buka koja se emituje možda tokom noći i snage koju jedinica
  apsorbuje.
 • ISKLJ/UKLJ
  Jedinica se može aktivirati i deaktivirati putem spoljnog kontakta.
  Njome se može upravljati sa tastature kontrolera.
 • TOPLO/HLADNO
  Uređaj se može aktivirati i deaktivirati u hladnom i toplom režimu
  preko 2 spoljna kontakta (npr. zonski termostat koji upravlja
  zahtevom za toplo i hladno / daljinski prekidač).
 • EKO
  Mogućnost definisanja vremenskih opsega i relativne zadate
  vrednosti za EKO režime u toplom i hladnom režimu.
  NEDELJNO PROGRAMIRANJE PO SATU
  Omogućava diferencirano programiranje vremena po satu za
  svaki dan u nedelji definisanjem režima (HLADNO/TOPLO/PTV) i
  radne zadate vrednosti za svaki opseg.
 • ZAŠTITA OD MRAZA
  Garantovano do spoljne temperature vazduha od -20°C
  zahvaljujući samoj toplotnoj pumpi koja radi u vrućem režimu,
  električnom grejaču protiv smrzavanja (standardno) i električnom
  dogrejaču (ako je instaliran).
 • DALJINSKO UPRAVLJANJE JEDINICOM PREKO APLIKACIJE
  (Dostupna za iOS i Android)

TEHNIČKI PODACI

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Boja

Marka

Rashladni fluid

Sirovina

, ,

Snaga