Vaillant Kombinovani gasni kotao atmoTEC PLUS VUW SOE 282/5-5 H 28kw

182,500.00 рсд

2 godine garancije

Доступно као наруџбина на захтев

Opis proizvoda

Vaillant Kombinovani gasni kotao atmoTEC PLUS VUW SOE 282/5-5 H 28kw

 • atmoTEC/turboTEC plus
  Gasni zidni uređaji serije „plus“ su nadogradnja serije „pro“ za složenije
  zahteve. Proizvode se u dve varijante, kao „kombi“ varijanta (grejanje + topla
  voda – VUW) i kao „cirko“ varijanta koja je namenjena samo grejanju (VU), ali
  se može kombinovati sa indirektno grejanim rezervoarima tople vode uniSTOR

  Važne napomene za atmoTEC/turboTEC plus:
  (sve karakteristike kao serija „pro“ i dodatno)
  • kombi varijanta „VUW”, cirko varijanta „VU”
  • veća udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju „pro”
  • funkcija toplog starta za trenutnu raspoloživost toplom vodom
  • veliki osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom na srpskom
  jeziku
  • ergonomska upravljačka ploča

  Priprema potrošne tople
  vode s indirektno grejanim
  rezervoarima

  Kombinacija zidnog gasnog uređaja za grejanje atmoTEC/
  turboTEC plus VU i rezervoara tople vode uniSTOR pruža
  maksimalni komfor tople vode i snabdevanje više točećih
  mesta istovremeno

   

  Rezervoari uniSTOR VIH R

  su stojeći cilindrični rezervoari koji
  zavisno od zapremine imaju uvek na raspolaganju dovoljnu količinu odgovarajuće tople vode željene temperature.
  Rezervoari su, kao i spiralni izmenjivač, sa strane sanitarne vode emajlirani i poseduju magnezijumsku anodu kao zaštitu od korozije. Moguće je priključiti recirkulaciju tople vode putem
  originalnog pribora. Toplotna izolacija od ekološki prihvatljivog materijala obezbeđuje minimalne toplotne gubitke.

   

  Zidni rezervoar uniSTOR VIH Q 75/2 B

  dizajnom je potpuno prilagođen konvencionalnom zidnom gasnom uređaju za grejanje (VU). Moguće ga je postaviti levo ili desno pored
  uređaja. Rezervoar je, kao i spiralni izmenjivač, sa strane
  sanitarne vode emajliran i poseduje magnezijumsku anodu kao
  zaštitu od korozije. Toplotna izolacija od ekološki prihvatljivog
  materijala obezbeđuje minimalne toplotne gubitke.

   

  Komfor tople vode kada i
  koliko želite

  Originalni pribor – rešenja
  za savršen rad sistema

  Vazduho-dimovodni sistemi

   

  Koncentrični vazduho-dimovodni sistemi i odvojeni cevni sistem za dovod vazduha i odvod produkata sagorevanja omogućavaju veliku fleksibilnost pri postavljanju uređaja. Sistemi su sertifikovani i
  osiguravaju besprekoran rad.

  Hidraulički spojni set
  Kombinacija uređaja za grejanje i indirektno
  grejanog rezervoara tople vode za snabdevanje
  više točećih mesta istovremeno zahteva adekvatan
  hidraulički spoj. Vaillant u svojoj ponudi ima
  setove za podfasadnu ili nadfasadnu instalaciju za
  rezervoare zapremine do 150 litara.

  Hidraulička skretnica
  Za veće sisteme grejanja često se zahteva
  hidrauličko odvajanje kruga proizvođača toplote od
  kruga potrošača toplote. Vaillant u svojoj ponudi
  ima hidrauličke skretnice sa protokom od 2 m3/h do
  21,5 m3/h.

   

  Gasni ventil
  Za siguran rad gasnog uređaja svakako je
  neophodan i odgovarajući gasni ventil. U zavisnosti

  od vrste instalacije Vaillant u svojoj ponudi ima
  ravne ili ugaone gasne ventile koji će uz sigurnost
  upotpuniti vizuelni sklad gasne instalacije.

  Recirkulacioni set
  Ukoliko kućna vodovodna instalacija ima predviđen
  vod za recirkulaciju, Vaillant u svojoj ponudi ima
  originalni set za recirkulaciju koji će omogućiti da
  topla voda iz akumulacionog rezervoara trenutno
  bude na raspolaganju na točećim mestima.

  Cevna grupa

   

  Za sisteme grejanja sa više krugova grejanja neophodno je imati odgovarajuću cevnu grupu koja
  će osigurati distribuciju toplote od proizvođača do potrošača toplote. Vaillant u svojoj ponudi ima više
  modela cevnih grupa: sa i bez trokrakog ventila, sa visokoefikasnom cirkulacionom pumpom.

  Vazduho-dimovodni sistemi
  Fleksibilnost je naš izazov

  Niko ne nudi toliko mogućnosti vazduho – dimovodnih sistema
  za tzv. „fasadne uređaje“ kao Vaillant. Naš sertifikovan pribor
  za vazduho – dimovode moguće je kao koncentričan sistem
  montirati fiksnim cevima horizontalno ili vertikalno. Instalacija
  uređaja moguća je u podrumu, potkrovlju ili stambenom
  prostoru. Ukoliko sistem Ø 60/100 mm nije dovoljan kad je reč
  o maksimalnoj dozvoljenoj dužini, korisna je alternativa prelazak
  na sistem Ø 80/125 mm gde su maksimalne dužine znatno veće.
  Koristeći se originalnim adapterom, moguće je razdvojiti
  dovođenje vazduha od odvođenja produkata sagorevanja –
  sistem Ø 80/80 mm. Ovo je rešenje od izuzetnog značaja u
  objektima sa dotrajalim dimnjacima koji zahtevaju sanaciju.
  Vaillant u ovom slučaju nudi opciju provođenja aluminijumske
  cevi Ø 80 mm za odvođenje produkata sagorevanja kroz
  postojeći dimnjak. Usis vazduha u tom slučaju se izvodi preko fasade ili iz stambenog prostora.

  Važne napomene za vazduho-dimovodne sisteme:
  • sertifikovan pribor za svaki ugradni zahtev
  • koncentrične aluminijumske cevi prečnika
  Ø 60/100 mm i Ø 80/125 mm za fiksnu horizontalnu
  ili vertikalnu montažu
  • sistem Ø 80/80 mm za rad sa paralelnim adapterom
  (polaganje dimovoda u dimnjak Ø 80 mm)
  • original priključak na LAS dimnjak Ø 60/100 mm
  • jednostavno je prilagoditi dužinu, brza montaža.

  Željena temperatura sa
  nama je dečja igra

  Osim što poseduje veliko iskustvo u razvoju inovativnih uređaja
  za grejanje i pripremu tople vode, Vaillant već tradicionalno vodi
  računa i o najstrože postavljenim zahtevima životnog komfora.
  Sa ciljem da usavrši primenu svojih uređaja, Vaillant nudi
  širok program regulatora vrhunskog dizajna sa jednostavnim i
  preglednim rukovanjem i eBUS komunikacijom.

  Za jednostavne sisteme grejanja – digitalni sobni termostat
  Upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti od sobne temperature
  moguće je putem sobnog termostata. sensoHOME VRT 380 je
  digitalna verzija sobnog termostata sa mogućnošću vremenskog
  programiranja sistema grejanja, pripreme potrošne vode i
  recirkulacione pumpe.

  Za potpuni komfor – atmosferski regulator

  Upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti od spoljašnje
  temperature moguće je putem atmosferskog regulatora
  sensoCOMFORT VRC 720 (f). Po spoljašnjoj temperaturi i
  prema odabranoj krivoj grejanja, automatika samostalno
  određuje temperaturu polaznog voda sistema grejanja.
  Navedeni regulator je moguće hidraulički proširiti
  primenom odgovarajućih modula. Time se dobija regulator
  za solar i više krugova grejanja.

  Važne napomene za regulacije:
  • upravljanje sistemom grejanja u zavisnosti
  od sobne ili spoljašnje temperature
  • ujednačen koncept jednostavnog rukovanja za sve
  tipove regulatora/sobnih termostata
  • mogućnost vremenskog programiranja
  • mogućnost hidrauličkog proširivanja
  • individualni izbor mesta postavljanja kod bežičnih
  varijanti regulatora/termostata
  • eBUS komunikacija između regulatora/termostata i
  uređaja za grejanje

  Tehnicki podaci:

Dodatne informacije

Boja

Fasadni-Dimnjački

Grejanje sanitarne vode

Marka

Sirovina

Snaga

Kondezacioni/konvencionalni